Waarom Spanje

Spanje. Het land van olijfolie, goede wijn, lekker eten en veel zon. Bovendien zijn er best veel kerken. Laten we eens kijken waarom Spanje voor ons toch een zendingsveld is.

In Spanje is officieel 77% van de mensen Christelijk. Dat is Katholiek. Hiervan is maar 25% actief belijdend Katholiek. Voor de rest is Katholiek zijn deel van de cultuur. Dopen, vormsel, trouwen en begraven in de kerk, en misschien met kerst. Dat hoort er nu een maal bij. Het grootste deel van de 46miljoen mensen zijn seculier. Ze willen niks met godsdienst te maken hebben. ze zijn klaar met de kerk. Daarnaast is het Katholieke geloof geen bijbels geloof. De paus en de leer van de kerk hebben evenveel autoriteit als de bijbel, wat er toe leid dat mensen de bijbel niet of nauwelijks kennen. De maria verering is in Spanje heel sterk aanwezig. Elke serieuze stad heeft een eigen verschijning van Maria. Katholieke gelovigen zijn nooit zeker van hun redding. Zij moeten zich aan alle 7 sacramenten houden en dan kunnen zij misschien hun redding verdienen. Maar eigenlijk lukt dat niemand zonder een periode van reiniging en boetedoening in de tijdelijke hel, genaamd vagevuur.

In Spanje is de werkloosheid ongeveer 25%. Onder de jong volwassenen is dit bijna 60%. De drop-out uit scholen is het hoogst van heel europa. Er is veel alcohol en drugs verslaving en veel sociale problematiek zoals huiselijk geweld. 1/3 van de kinderen leeft in of onder de armoedegrens.

In Spanje is ongeveer 1% bijbelgetrouw christelijk. Er zijn weinig kerken en die zijn vooral rondom grotere steden te vinden. Deze kerken zijn voor het grootste deel gevuld met Latijns-Amerikanen en Zigeuners. Het aantal Spaanse Christenen is dus heel erg klein.

Even ter vergelijking. in Spanje is 1% bijbels christelijk. Dit is procentueel even veel als landen als Noord-Korea, Quatar en Frankrijk. in landen als Indonesie is het 5.6%. in Burundi, Ghana of Nigeria is dit 25-30%. Er zijn in Spanje, net als in heel West-Europa, heel weinig Christenen.

Bid u mee dat het licht en de bevrijding van het evangelie van Jezus Christus
en de genade van God gaat heersen in Spanje.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

wat wij meemaken, doen en meer…

%d bloggers like this: